Wij helpen millennials die meer willen, hun echte missie te ontdekken en te leven.

Wij willen coaching toegankelijker, inspirerender en inclusiever maken. Voor jou dus.

We geloven dat groei de basis is voor voldoening in je leven en dat diversiteit groei versnelt.

We geloven dat succes betekent dat je authentiek je doelen nastreeft. En we vinden dat iedereen een coach verdient. Want het is tijd om alle facetten van wie jij bent te vieren. Om jezelf te kunnen zijn precies zoals je bent en richting te kunnen geven aan jouw eigen leven.

Samen bevragen we de norm.

Als mens ontdekken we de wereld door wat we om ons heen horen en zien, we trekken daar onbewust lessen uit over hoe wij ons leven zouden moeten leven. Dit is super waardevol, maar in een maatschappij waar een bepaalde norm bestaat is er ook te weinig ruimte voor diversiteit. We hebben geleerd van dezelfde soort mensen, van dezelfde soort verhalen waardoor we ergens het gevoel hebben dat we daaraan moeten voldoen? Nee dank!

Wij stellen onszelf continu vragen om te blijven groeien.

Vragen als wat is onze plek op deze wereld? Wat zijn we hier aan het doen? Om antwoorden te vinden op grote vragen die je leven richting geven, ontdekken we bij zoveel mogelijk diverse mensen hoe zij dit groeiproces aangaan. Hoe geven ze betekenis aan hun leven? Welke strategieën gebruiken ze om dicht bij zichzelf te komen? Hoe zetten ze een business op die integer is en waarde toevoegt aan de wereld? Hoe cultiveren ze hun creativiteit? Hoe lukt het ze om authentiek te werk te gaan? Hoe hebben zij hun missie en purpose gevonden, als dat al zo is?

We hebben niet meer van hetzelfde nodig, maar meer van iets nieuws.

- Gary

Ontmoet de Futureness coaches.

Onze coaches zijn mensen die inspireren en zelf actief richting proberen te geven in het leven. Dit is een verzameling ondernemers, kunstenaars, creators, coaches, managers, drag queens, CEO's uit verschillende communities zoals de queer, feministische en start-up community en van verschillende achtergronden.


Het vinden van antwoorden en lessen in de meest diverse verhalen zorgt voor de meeste groei en liefde naar jezelf toe en voor empathie voor elkaar.


Pas als we verder kijken dan kleur, afkomst, seksualiteit, achtergrond of beperking kunnen we van elkaar leren, onszelf op een andere manier zien en nieuwe perspectieven loslaten op de overtuigingen die we hebben.

Wij zijn Futureness.

Ondernemerskoppel Leroy en Vera Duivenvoorden-Westenberg waren oprichters van een missiegedreven brand studio in Amsterdam. Maar begin 2020 zagen zij dat ze met hun brand studio alleen, niet genoeg impact konden maken. Wat als we sneller de wereld kunnen veranderen door meer van elkaar te leren? Ze schakelden hun diverse netwerk in om hun mindset, strategieën en inzichten uit te vragen. Start-up genius Milena Grul kwam erbij als CEO en Futureness was geboren.

Vandaag is Futureness on a mission om millennials de psychologie en de strategieën te geven hun missie te vinden, ruimte in te nemen en hun beste leven te leven om zo samen grote systeemveranderingen in gang te zetten die de wereld nu nodig heeft.

REGULAR COACHING

Persoonlijke coaching om naar jouw next level te gaan.PLAN GRATIS INTAKEGESPREK

INTENSIVE COACHING TRACK

8 weken intensieve coaching om jouw missie te vinden.

LEES MEER

Futureness bestaat onder andere dankzij de bijdrage van onze partners.